Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Ανανέωση και επανασχεδιασμός από το tkdgr-design team

Το tkdgr-design team, ανέλαβε τον επανασχεδιασμό και την ανανέωση του blog του συλλόγου μας. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.
Κατά την διάρκεια που θα εφαρμόζονται οι αλλαγές στο blog θα αλλάζει και η εμφάνισή του.